Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:

Phòng 103 Tầng 1 Nhà 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân (cổng phía đường Trần Đại Nghĩa )

Điện thoại:

(84) 04.36280280 máy lẻ (5769)

Email:

kmarketing@neu.edu.vn