Giới thiệu chung

Ngày đăng: 24/06/2011 14:32:17

Khoa Marketing: những cột mốc lịch sử qua 50 năm đổi mới và phát triển


Khoa Marketing (tiền thân là Khoa Vật giá) có một lịch sử hình thành và phát triển thật đặc biệt. Trong đó, mỗi chặng đường đều gắn liền với sự thay đổi của đất nước, với những vận hội và thách thức mới, những lối rẽ bất ngờ cần những quyết định thay đổi đột phá trong cả tư duy và hành động của của tập thể giảng viên và sinh viên của Khoa.
Chuyên ngành Vật giá chính thức thành lập vào ngày 08 tháng 3 năm 1966 và sau đó trở thành khoa Vật giá thuộc trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân).
Vào cuối những năm 1980’s, Việt Nam phát triển kinh tế đối ngoại, mở cửa và bắt đầu chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường: Chuyên ngành đào tạo cử nhân Kinh tế Du lịch ra đời đáp ứng cho xu hướng phát triển của ngành du lịch. Năm 1996 Bộ môn Kinh tế Du lịch đã tách ra thành Khoa Du lịch và Khách sạn của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay.
Đứng trước những thách thức của cơ chế thị trường, nắm bắt được xu hướng phát triển, Chuyên ngành Marketing được thành lập (tháng 3-1991) trở thành cái nôi đầu tiên đào tạo cử nhân ngành Marketing tại Việt Nam.
Năm 1996, Khoa Marketing phát triển Chuyên ngành Quảng cáo, tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2000 đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; đến năm 2008 đã được chuyển đổi thành Chuyên ngành Truyền thông Marketing.
Đến năm 2005, nối tiếp truyền thống đào tạo Chuyên ngành Vật giá trước đây và để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực tài chính, đầu tư và thẩm định giá, Chuyên ngành Thẩm định giá được thành lập.
Hiện nay, Khoa Marketing có 30 cán bộ giảng viên; được đào tạo qua các trường đại học tại Mỹ, Canada, Anh, Úc, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Liên Xô, Nhật Bản, Thái Lan v.v.. Trong số đó có 2 GS, 5 PGS, hàng chục tiến sỹ và thạc sỹ đảm nhiệm đào tạo 4 chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị Bán hàng, Truyền thông Marketing và Thẩm định giá.
Khoa Marketing thực hiện cả 3 cấp đào tạo: cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Hàng chục giáo trình các môn học chuyên ngành đã được biên soạn và xuất bản. Khoa cũng đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn phục vụ doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.
Nửa thế kỷ qua, tập thể các thế hệ thầy cô giáo, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của khoa đã luôn đổi mới để phát triển. Hàng ngàn cử nhân, hàng trăm thạc sỹ và hàng chục tiến sỹ đã tốt nghiệp, thích nghi và hoà nhập nhanh vào thế giới kinh doanh, làm việc trên khắp các lĩnh vực, cho các cơ quan, tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước, trở thành những nhà kinh doanh, chuyên gia thị trường giỏi. Đã có nhiều cựu sinh viên và giảng viên của Khoa Marketing trở thành chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. Khoa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 (1973), Huân chương Lao động hạng 2 (1996) cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua khác.
 

Bộ môn Marketing
Bộ môn Marketing thành lập chính thức vào tháng 3/1991. Hiện nay, Bộ môn đang tổ chức quản lý đào tạo ở cả ba cấp: Cử nhân Đại học, Cao học và Tiến sỹ.
Bộ môn Marketing phụ trách 2 chuyên ngành Quản trị Marketing và Quản trị Bán hàng. Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Marketing gồm có: (i) Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ qua 129 tín chỉ, trong đó có 76 tín chỉ kiến thức ngành và chuyên ngành, kể cả thực tập, thực tế; (ii) Chương trình đào tạo chất lượng cao 135 tín chỉ, trong đó có 75 tín chỉ kiến thức ngành và chuyên ngành với nhiều học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh. Từ năm 2013, Bộ môn Marketing đã phát triển chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Bán hàng (127 tín chỉ, có 76 tín chỉ chuyên ngành) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực bán hàng, phân phối và tiêu thụ của các doanh nghiệp đang ngày càng tăng lên cả về lượng và chất.
Với định hướng đưa kiến thức nhà trường ngày càng gắn chặt thực tiễn, các học phần đào tạo cử nhân được thiết kế với nhiều hoạt động tại doanh nghiệp, quan sát thực tiễn, mời diễn giả giàu kinh nghiệm đến trao đổi tại lớp, bài tập nhóm gắn liền vấn đề thực trạng kinh tế-kinh doanh, triển khai những cuộc thi tìm kiếm ý tưởng giải quyết tình huống marketing cho công ty… Ngoài ra, để củng cố nền tảng tư duy khoa học, sinh viên luôn được định hướng thực hiện hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Kết quả của những nỗ lực này đã được minh chứng qua nhiều thế hệ cựu sinh viên thành đạt, có nhiều đóng góp trong nước và quốc tế; qua số lượng yêu cầu tuyển dụng gửi về Khoa ngày càng tăng. Chuyên ngành đào tạo Quản trị Marketing và Bán hàng đã liên tục đứng Top5 ngành có số lượng thí sinh đăng ký và điểm đầu vào cao nhất Trường Đại học Kinh tế Quốc dân những năm vừa qua.
 

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Marketing cũng đã và đang được nâng cấp, hoàn thiện theo xu thế chung với 2 định hướng: (i)định hướng ứng dụng (45 tín chỉ, trong có có 22 tín chỉ cho các học phần ngành và chuyên ngành, 10 tín chỉ cho Luận văn tốt nghiệp); (ii)định hướng nghiên cứu (46 tín chỉ, trong đó có 16 tín chỉ kiến thức ngành và chuyên ngành, 20 tín chỉ cho Luận văn tốt nghiệp). Trong những năm qua, nhu cầu đào tạo thạc sĩ Marketing đã và đang tăng lên, trong đó có một tỷ lệ không nhỏ cao học viên chuyển đổi từ các ngành khác sang nhằm đáp ứng nhu cầu công việc thực tiễn của họ.
 

Chương trình đào tạo Tiến sỹ, có thể khẳng định, nhu cầu đào tạo cấp độ này tại Khoa Marketing là tương đối lớn, số lượng nghiên cứu sinh trong những năm qua luôn ở nhóm cao nhất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Bên cạnh hoạt động đào tạo, Bộ môn Marketing đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược, hoạt động marketing phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế; ví dụ như dự án nghiên cứu “Thị trường bóng đèn tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh”, “Nghiên cứu đề xuất giải pháp marketing nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình”, “Đề án Văn hóa Vietcombank”… cùng hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Bộ môn Marketing đã xuất bản và tái bản nhiều giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo có chất lượng tốt, được đánh giá cao và sử dụng trong giảng dạy tại nhiều trường đại học trong cả nước: Marketing căn bản, Quản trị marketing, Hành vi người tiêu dùng, Nghiên cứu Marketing, Quản trị kênh phân phối, Marketing tới khách hàng tổ chức v.v..
 

Bộ môn Truyền thông Marketing
Bộ môn Truyền thông Marketing được thành lập năm 1996 (giai đoạn 1996-2008 có tên gọi là Bộ môn Quảng cáo), là đơn vị đào tạo chuyên ngành Truyền thông Marketing ở bậc đại học sớm nhất Việt Nam. Được hình thành và phát triển trong thời kỳ đổi mới và hợp tác quốc tế sâu rộng, bộ môn có nhiều cơ hội để nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động đào tạo truyền thông của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trải qua 20 năm phát triển, chuyên ngành Truyền thông Marketing đã triển khai rất nhiều loại hình đào tạo khác nhau đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong đó, đào tạo trình độ đại học về Truyền thông Marketing với nòng cốt là đào tạo hệ đại học chính quy bắt đầu từ khóa 42 (năm 2000), đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp (POHE) từ khóa 56 (năm 2014).
Do có tính đặc thù, từ chương trình đào tạo tín chỉ (truyền thống) đến chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp (POHE) được xây dựng theo cách riêng, từ cách tiếp cận, nguyên tắc xây dựng, đến kết cấu, môn học và nội dung chương trình. Đó là cách tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate), đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động. Cụ thể: chương trình đào tạo tín chỉ tập trung trang bị những kiến thức chuyên môn nghề nghiệp chuyên sâu của lĩnh vực truyền thông, bên cạnh đó còn trang bị các kỹ năng nghề nghiệp nhất định cho người học, đảm bảo cho họ có thể thích ứng tốt với những đòi hỏi từ thực tế của doanh nghiệp; Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp (POHE) được xây dựng dựa trên khung nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu về phong cách học hiện đại về tri thức và kỹ năng, giúp người học có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động thực tiễn. Với tính đúng đắn, tiếp cận khoa học và hiệu quả của các chương trình đào tạo Truyền thông marketing, những năm qua, uy tín đào tạo chuyên ngành truyền thông đã tăng lên đáng kể, được xã hội đánh giá cao, đến nay đã trở thành một trong những ngành học hấp dẫn nhất trường, người học sau khi ra trường có được cơ hội nghề nghiệp rất cao.
Trong những năm qua, việc biên soạn tài liệu phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu Chuyên ngành Truyền thông Marketing đã có những kết quả nhất định: giáo trình Truyền thông Marketing tích hợp (2015), Tổ chức sự kiện (2007), Quản trị quan hệ công chúng (2009), Thực hiện quản trị quảng cáo (2011), Quản trị thương hiệu (2015)…
Bộ môn Truyền thông Marketing đã tham gia hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu khoa học: B2008-06-78 (2010) “Quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”; Đề tài B2011-06-01 (2011) “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ở Việt Nam” cùng nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.  
 

Bộ môn Định giá
Năm 2005, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ra quyết định thành lập Bộ môn Định giá thuộc khoa Marketing (tiền thân là khoa Vật giá) và từ năm 2007 chính thức bắt đầu tuyển sinh đào tạo Chuyên ngành Thẩm định giá với số lượng hằng năm từ 50 đến 60 sinh viên.  
Chuyên ngành Thẩm định giá hiện nay thuộc ngành Tài chính Ngân hàng. Chương trình đào tạo được xây dựng trên nguyên tắc tích hợp kiến thức phù hợp với chuẩn mực quốc tế và đặc điểm về pháp luật trong thẩm định giá tại Việt Nam. Các nội dung giảng dạy chuyên nghiệp được gắn kết và có sự bổ trợ giữa khối kiến thức ngành tài chính ngân hàng, chuyên ngành thẩm định giá và hệ thống kiến thức bắt buộc đối với thẩm định viên về giá được Bộ Tài chính quy định.
Các học phần được Bộ môn thiết kế với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành thẩm định giá cho sinh viên giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp cận và hòa nhập tốt với môi trường làm việc. Với mục tiêu đó các học phần đều đảm bảo từ 30% đến 50% thời lượng dành cho thực hành. Các nội dung thực hành đòi hỏi sinh viên nghiên cứu các tình huống thực tế trong thẩm định giá các loại tài sản, thu thập thông tin phục vụ thẩm định giá và tiến hành thẩm định giá tài sản bằng các phương pháp khác nhau.
Bộ môn Định giá đã xuất bản giáo trình “Đánh giá giá trị doanh nghiệp”, giáo trình “Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá”, sách chuyên khảo “Thẩm định giá trị tài sản vô hình”, “Định giá bất động sản”, “Thẩm định giá sản phẩm xây dựng”, “Thẩm định giá máy móc thiết bị” v.v.. Bên cạnh đó, Chương trình đào tạo còn sử dụng sách có chất lượng được xuất bản từ các trường đại học có uy tín trong nước và trên thế giới làm giáo trình.

 

The Marketing Faculty: significant milestones throughout 50 years of development

The history of the Marketing Faculty is especially remarkable when each period is associated with a change of the nation. The opportunities brought by these changes require immediate adoption of novel thinking and implementation among lecturers and students of the Faculty. 
The Pricing Policy major was officially developed on March 8th, 1966 and later became the Pricing Theory Faculty of the University of Economics and Planning (now known as the National Economics University).
At the end of the 1980’s, Vietnam opened its door to foreign forces and started to adopt a market economy. As tourism rose in popularity, the Tourism and Hospitality major was initiated. In 1996, this major formed a separate Faculty, known as the Tourism and Hotel Management Faculty today.
In the beginning of the 1990’s, challenges posed by market mechanism fostered the birth of the Marketing major - an academic field that had been intensively studied in developed country but still remained completely new in Vietnam. 
In 2001, Advertising major was born as a response to the new market; today, the name has changed to Marketing Communications major.
In 2005, to carry on the legacy of the Pricing Theory major before and to meet the demand in providing qualified labor force in finance, investment and pricing policy, the Valuation major was established.
Today, the Marketing Faculty has 30 lecturers coming from various educational backgrounds such as the U.S., Canada, the United Kingdom, Australia, Belgium, Netherland, Germany, the (former) Soviet Union (Russia, Ukraine), Japan and Thailand, etc.. Among them include 2 Professors, 5 Associate Professors, and dozens of Ph.D. holders and Masters responsible for 4 majors: Marketing Management, Sales Management, Marketing Communications and Evaluation. 
The Marketing Faculty grants degrees in Bachelor, Master as well as Ph.D. A large number of textbooks and reference books have been published. A wide range of research and consultancy projects has also been done to further assist businesses and the society. 
Half a century has passed by, generations of lecturers, undergraduate as well as graduate students have always strived for accomplishment. A considerable number of bachelors, masters and Ph.D. holders have entered the business world. These people have been taking up positions as CEO, manager and leader in both national and international companies. Many alumni have their own companies or become leaders in State owned enterprises or the Government. Honourably, the Faculty has been awarded the 3rd-ranked Labor Medal in 1973 and 2nd-ranked Labor Medal in 1996 together with other awards.


The Department of Marketing
Official founded in March-1991 and after 25 years operating, the Department of Marketing has proved its important role in teaching and research Marketing in Vietnam. Today, it is ranked at the top position of training marketing not only underUndergraduate but also graduate level.
At the bachelor level, the department provides two programme courses, which is “Marketing management” and “Sales management”.  Students have the option to anticipate in: (i) The full-time Vietnamese teaching programme, consisting of 129 credits in which 76 are related to Marketing, Internship and practical skills; (ii) The full-time intensive programme, has 125 credits in which 75 credits focus on Marketing and several subjects are taught in English, which will support the ability of working in English for students. After 25 years operating, the “Marketing management” is highly popular among students.
In addition, the Faculty of Marketing also studies the demand of the newly developed market of Vietnam and introduced the “Sales managements” programme in 2013. This programme focuses on training students with management and logistics skills on sales to satisfy the requirement of trained-staffs for both Vietnamese and International companies. This programme is comprised of 127 credits in which 76 are marketing skills, internship and real experiences. Despite the fact that the students of the programme are still currently training at the school, they are highly acknowledged and warmly welcomed by many corporations which proves huge potential of the program
At PhD level, we proudly announce that the Faculty of Marketing is a renowned good institution for researchers who constantly achieve various accomplishments.
Besides training activities, the department also provides innumerable researches to support, reinforce and develop the marketing strategies for companies, financial institutions and enterprises, etc.


The Department of Marketing Communications
The Department of Marketing Communications (formerly Advertising Department) was established in 1996, the earliest specialized in training Marketing Communications at bachelor level in Vietnam. Born in a period of market economy reform, opening and extensive international cooperation, there is a great deal of chances for the department to research and share experiences in training Marketing Communications with other developed countries regionally and globally. Over 20 years of development, the subject of Marketing Communications has deployed various types of training program in order to meet the social needs. In particular, training Marketing Communications at bachelor level comprises of  Full-time program and Professional Oriented Higher Education (POHE), starting from Intake 42 (Year 2000) and Intake 56 (Year 2014) respectively.
Over the years, the compilation of materials for lecturing and research has gained several certain achievements, examples include the publication of various textbooks such as Integrated Marketing Communications (2015), Events Organization (2007), Public Relations Management (2009), Advertising Management (2011), Brand Management (2015). In terms of scientific research, lecturers are actively involved in scientific research activities at all levels, such as the research project "Governmental Administration of Advertising activities in Vietnam - Reality and Solutions" in 2010 (Register Number: B2008-06-78) and "Research on legislation to manage advertising activities in Vietnam" in 2011 (Register Number: B2011-06-01).


The Department of Valuation
The Department of Valuation under the Marketing Faculty at the National Economics University (formed Pricing Faculty, since 1966) was established in 2005. Since 2007, we have enrolled 50 to 60 students every year.
The content of the program, directed by Valuation which specializes in the Banking and Financial major is built based on integrating knowledge between the international standards and legal characteristics in valuation in Vietnam. The subjects of the program are connected between and supported by banking and financial knowledge, specified valuation and knowledge systems requirement by the Ministry of Finance.
Teaching methods: the modules are designed with the aim of providing knowledge and practical skills for students adapt to the working-environment, by way of using 30%-50% of total program for practice. The practical side requires students to study the real situations in the valuation of assets, collecting information for conducting price verification and valuation of assets by using different methods.
The Valuation Department has published the following textbooks: "Business valuation", "Principles and valuation standards",  "Intangible assets valuation", other works such as "Property valuation", "Appraisal construction products", "Appraisal machinery". Besides, the program also uses high quality textbooks published by the prestigious universities for lecturing purposes.