Kế hoạch thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Marketing năm học 2012

Ngày đăng: 06/10/2012 7:51:34

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Khoa Marketing

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Khoa Marketing gửi các lớp trong khoa Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên với các nội dung cụ thể sau:

Công việc

Thời lượng

Thời hạn

Lập nhóm, phân công giáo viên hướng dẫn, xác định tên đề tài

2 tuần

15 tháng 10/2012

Xây dựng Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện Đề cương

2 tuần

31 tháng 10/2012

Viết đề tài & Báo cáo nghiên cứu

6 tuần

15 tháng 12/2012

Hoàn thiện và nộp quyển

2 tuần

31 tháng 12/2012

 

Yêu cầu: Công trình nghiên cứu khoa học được ghi nhận khi nộp sản phẩm cuối cùng đúng hạn (ngày 31 tháng 12/2012) và thực hiện đúng kế hoạch nghiên cứu do Khoa thiết lập

Chính sách hỗ trợ: Khoa Marketing hỗ trợ mỗi công trình 500.000 VNĐ chi phí in ấn sau khi tác giả hoặc nhóm tác giả nộp quyển và bản mềm cho khoa Marketing.

Đăng ký tham gia: Bí thư các chi đoàn lập danh sách đoàn viên của chi đoàn đăng ký tham gia theo mẫu:

Tên đề tài

Thành viên

Thông tin liên hệ

Ttên đề tài nghiên cứu dự kiến

Họ và tên các thành viên trong nhóm

Tên, số điện thoại liên hệ của nhóm trưởng, lớp

Gửi bản mềm cho đồng chí: Lê Phạm Khánh Hòa (Bí thư Liên chi đoàn) theo địa chỉ: lephamkhanhhoa@gmail.com (Số điện thoại: 0989.982.039) trước ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

Phó Trưởng khoa

 

 

                                                                                                                                                            TS. Vũ Minh Đức