THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI THẢO HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG NỘI, HÀNG NGOẠI TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

Ngày đăng: 17/04/2015 11:16:10

Bên cạnh những khó khăn đối với hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình toàn cầu hóa đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong việc kích thích tiêu dùng sản phẩm nội trên cơ sở am hiểu hành vi mua của người Việt Nam với các sản phẩm ngoại nhập và sản phẩm nội địa. Trên khía cạnh quản lý nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã triển khai cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ nhiều năm nay. Từ hiện trạng trên, Khoa Marketing – Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Hành vi mua của người Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa”. Thông qua Hội thảo, Khoa Marketing mong muốn trình bày những vấn đề lý thuyết mới về hành vi người tiêu dùng hàng nội, hàng ngoại trên cơ sở đó đề xuất các chính sách và chiến lược cho các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp thúc đẩy tiêu dùng hàng nội.
Thời gian:      8h00 Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2015
Địa điểm:       Gác 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
                        Đường Trần Đại Nghĩa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nội dung chính của Hội thảo:
1.Những vấn đề lý thuyết cũng như cách tiếp cận mới về hành vi mua và tiêu dùng hàng nội, hàng ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa
2.Đánh giá thực trạng mua và tiêu dùng hàng nội so với hàng ngoại của người dân Việt Nam đối với một số mặt hàng
3.Nghiên cứu đo lường hành vi mua và tiêu dùng hàng nội của người tiêu dùng Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng
4.Thảo luận về hệ thống quan điểm, chiến lược, biện pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng nội nhằm tác động tới hành vi người tiêu dùng
5.Đề xuất chiến lược, chính sách quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng tiêu dùng hàng nội cho người Việt Nam
6.Đánh giá thành công và hạn chế của cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và những đề xuất đổi mới.
Khoa Marketing trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài trường tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.
Thông tin liên hệ tham dự hội thảo vui lòng đăng ký với cô Phạm Hồng Hoa, Khoa Marketing (email:phamhonghoa.mkt@gmail.com) DĐ: 0914.257.561